Reglament esportiu 2018

El present reglament especifica les condicions i característiques d'aquesta prova no competitiva en btt, les quals són d’estricte compliment per a tots els participants. La inscripció a la cursa implica l’acceptació total del present reglament.

Condicions generals de participació

 • La cursa acollirà un màxim de 1300 corredors i l'assignació de places es regirà per l'estricte ordre d'ingrés bancari.
 • La inscripció és oberta a qui sigui plenament conscient de la longitud, la dificultat, i l'exigència física de la prova en la que participa.
 • La inscripció a la pedalada és personal i no transferible a una altra persona.
 • L'organització retornarà l' import íntegre de la inscripció a aquells participants que no puguin assistir a la pedalada, sempre i quan ho hagin justificat abans de l'esdeveniment. Les despeses de gestió aniran a càrrec del participant.
 • Els participants menors de 16 anys han de presentar l'autorització de menors signada pel pare / mare o tutor / a, per poder participar a la cursa.
 • A l'hora de recollir el dorsal, cada participant haurà de mostrar la seva llicència federativa i el comprovant bancari de la inscripció.
 • Els participants sense llicència federativa hauran de contractar l'assegurança obligatòria que proposa la inscripció.
 • S'admetran únicament bicicletes de muntanya de tracció muscular. No es permetran les elèctriques.
 • A causa d'imprevistos o motius de força major, l'organització pot modificar trams del recorregut durant la cursa o suspendre-la. Si les condicions meteorològiques abans de la sortida són molt adverses, l'organització decidirà si la cursa es celebra. Si s'opta per la suspensió, els participants podran recollir el seu obsequi, però no es retornaran els diners de la inscripció.
 • El recorregut estarà senyalitzat sobre el terreny i el track per GPS estarà disponible 48 h abans. El GPS és un complement que facilita informacions tècniques i assegura el camí per on cal transitar.
 • Caldrà transitar sempre posant atenció a la presència de possibles vehicles, ja que els camins estaran oberts al trànsit en general. En els trams per carretera sempre s'hauran d'obeir les ordres de la organització o de la policia, tant abans com en el decurs de la prova.
 • Els participants hauran de dur posat el casc rígid homologat durant tota la prova.
 • Cada participant tindrà el seu dorsal que l'acredita a tenir accés als controls de vitualles i d'arribada. És obligatori fixar el dorsal a la part frontal de la bicicleta fins que finalitzi el recorregut. En cas d'abandonament, l'organització el retirarà a canvi de la corresponent credencial.
 • Cada participant disposarà en el dorsal de l'altimetria de la ruta i d'un telèfon d'emergència.
 • No es podrà accedir amb la bicicleta als avituallaments; caldrà deixar-la aparcada a la zona habilitada pel personal del control.
 • L'organització establirà límits horaris de pas en cada control. Els participants que el sobrepassin s'hauran de retirar de la prova en el control on se'ls ho notifiqui i seguir les instruccions dels responsables. En cas contrari, quedaran fora de la prova i de l'empara de l'organització.
 • Si s'ha d'abandonar la cursa per accident o avaria, caldrà notificar-ho en un control o esperar el cotxe escombra.
 • L'organització, segons el dictamen del metge de cursa, podrà aturar la marxa del participant que posi en perill la seva salut ( desorientació, desmais...) o evacuar, si s'escau, un accidentat al centre mèdic que assigni l'equip mèdic de cursa.
 • L'organització declina qualsevol responsabilitat davant de possibles accidents físics i/o materials que el participant pugui patir o provocar durant la cursa. Cada corredor haurà d'assumir la responsabilitat dels seus actes, ja sigui per acció o omissió. Així mateix no es fa responsable de robatori, pèrdua o sostracció de les pertinences del participant.

Casos que suposaran la desqualificació

 • Tenir comportaments violents i/o irrespectuosos entre corredors i/o públic, personal organitzador i propietaris privats.
 • Desviar-se voluntària o involuntàriament del recorregut marcat, no passar pels control establerts i no creuar els arcs de sortida i arribada.
 • Llençar embolcalls o altres materials pels camins.
 • Falsificar el dorsal o no dur-lo.
 • No complir les normes i/o condicions de participació esmentades.

Drets d'imatge i de privacitat personal

 • Les dades personals cedides pels participants no seran donades a cap altra organització, grup o associació, respectant la privacitat que atorga la Llei de protecció de dades.
 • L'organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat i també el d'explotació de fotografies i/o vídeos de la prova.
  L'organització podrà difondre imatges en anuncis, notes de premsa o qualsevol altre propòsit en relació a la promoció de la prova.
 • Els participants podran exercir els seus drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic a selenika@selenika.com
Consells importants
 • L’organització demana a tots els participants que demostrin el compromís i el civisme necessari pel medi ambient no llençant deixalles pels camins.
 • Si s’ha d’abandonar per accident o avaria, convindrà fer-ho en un control de l’itinerari. L’evacuació es farà tan aviat com es pugui.
 • Si patiu un accident o trobeu algun participant accidentat notifiqueu-ho al control més proper o truqueu directament al TELÈFON D’EMERGÈNCIA 638 330 057 indicant el número de dorsal de l’afectat.
 • Si voleu rebre massatges en acabar la prova, dutxeu-vos abans.
Tema deixalles

A causa de l’augment de deixalles que queden pels camins, molts ajuntaments denuncien aquesta situació amb raó i posen traves per donar els permisos de pas. Cal que tots feu una Selènika sostenible sense llançar deixalles. Si no us consciencieu, de poc serveix que l’organització recordi mitjançant senyals que no se n’han de llençar. Als controls ja es procura donar vitualles que no en generin … Si consumiu “productes dels vostres”, feu el favor de guardar els embolcalls i llençar-los en un control. Tant costa demostrar civisme i respecte pel medi ambient?

Fem la selènika amb respecte a les persones

Els ciclistes participants en la Marxa Selènika heu de tenir present que dissenyar un recorregut de 120 km.no és fàcil i comporta multitud de gestions.

A part dels permisos municipals, l’organització cada vegada troba més traves a l’hora de transitar pels camins i, hi ha propietaris a qui molesta el pas de curses com la nostra La raó de les seves queixes sovint és a causa de la brutícia que queda pels camins. Però el que més ens dol als organitzadors és trobar alguns propietaris disgustats perquè hi ha ciclistes maleducats que s’hi encaren i els esbronquen quan ocupen els camins amb màquines de treball agrícola o forestal.

Cal, doncs, que tots evitem enfrontaments verbals i que mostrem comprensió mútua, tolerància i respecte cap els propietaris que, en el fons, són a casa seva.

Ens hi juguem el futur de pedalades com la Selènika…